Bli byggledare

Att vara byggledare passar den som älskar att vara spindeln i nätet och att vara den som alla kommer till om de har frågor. Som byggledare har man nämligen ansvar för att se till att allt på en byggplats flyter på smidigt och går enligt planerna, vilket kan involvera allt från att vara på plats och rycka in där det behövs till att sköta de juridiska och ekonomiska aspekterna av bygget.

Exakt vad ens roll som byggledare innefattar beror så klart på storleken på byggprojektet och på vad det är man ska bygga. En vanlig arbetsgivare för byggledare är till exempel Trafikverket, vilket betyder att man sannolikt kommer att jobba mycket med att skapa broar, lägga asfalt och spränga berg. Det betyder också att ens arbete som byggledare innefattar att planera omledningen av trafiken på ett säkert sätt, en arbetsuppgift som är unik för den typen av byggprojekt.

Det krävs breda kunskaper om byggnation och de olika delarna i byggnationsprocessen för att arbeta som byggledare, och bara några exempel på områden som man måste ha kompetens inom är mätnings- och utsättningsteknik, bygg- och fastighetslagstiftning, byggbranschens standardvillkor, samordning av bygg och installation, miljöfrågor inom byggbranschen och företagsekonomi. Något som är en viktig egenskap för ledare, oavsett bransch, är också att kunna coacha sina medarbetare till att bli bättre och mer motiverade. Det är inte alltid något som man går igenom under utbildningarna till byggledare, eftersom dessa fokuserar mer på det tekniska kunnande man måste ha för att kunna leda ett byggprojekt. Om du känner att du skulle behöva komplettera din utbildning med en kurs i coachande ledarskap ska du därför gå in på Advantum Kompetens, där du hittar flera olika ledarskapskurser som du kan ha stor nytta av.

En bra början på vägen mot att bli byggledare är att gå Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, som bland annat har Mark och anläggning samt Husbyggnad som inriktningar. Med det som grund kan man sedan leta efter passande utbildningar inom yrkeshögskolan för att komplettera sina kompetenser. De flesta utbildningar till byggledare är cirka två år långa, vilket betyder att man bör ha åtminstone fem års utbildning totalt (inklusive gymnasiet) för att arbeta som byggledare.

consultpress-lite